fredag 11. februar 2011

Den gamle gyngestolen

Sjølv om huset eg bur i er eit gamalt tømmerhus frå 1850, er det diverre ikkje så mange gamle ting igjen her. Nokre sofaer frå 50 - og 60-talet, steintøy og kjekke bileter er her jo, men arveoppgjer og anna har gjort at ein kan telje på ei (eller kanskje to) hand dei verkeleg gamle godsakene som er att. Men ein ting er her, heldigvis:

den gamle gyngestolen

Han er litt skadd i den eine meia så han toler ikkje dagleg bruk, men planen er å få vølt skaden.

God helg!

1 kommentar: