torsdag 3. mars 2011

Prosjekt Bad: Anten - eller?

Det har vore mange anten - eller-problemstillingar so langt på ferda på reisa mot Prosjekt Bad: Ferdig. Turen er ikkje over enno, men målet er heldigvis nærare enn nokon gong før! No er det litt mindre alvorlege avgjerdsel som skal takast, men like fullt - ein må jo bestemme seg for noko. Og det er ikkje lett!


Anten:
- eller:
Me skal bruke ein gamal spegel kjøpt hjå Patina på Evanger, og eg ville ha ein lampe som passa til stilen samstundes som den ikkje skulle dominere for mykje i rommet.


Med ein hjelsom mann fekk eg etter mykje om og men teke avgjerdsla: Lampen frå IKEA (øvste bilete) vart vinnaren.
Eg er litt skeptisk til elektriske produkt frå IKEA, men enkelte prinsipp må vike når det står om slike viktige ting...

Orsakar noko uprofesjonell fotografering (fotografen bør streng tatt ikkje vera med på bileta har eg haurt), men desse bileta var eigentleg ikkje tenkt lagt ut på verdsveven...
This or that? I wanted a bathroom lamp not too dominant accompanying the old mirror. With a little help from my finacè, the decision was made. The lamp from IKEA is the winner (left). Sorry about the non-pro photoes - they were not ment to be published...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar