tirsdag 8. juni 2010

Vøling på storelemmen

Då er endeleg storelemmen tømt for skrot og skrømt (...) og står no klar for oppvøling. For ikkje-vestlandske lesarar kan eg opplyse om at ein lem er det same som eit rom andre etasje. I huset vårt har me tråppalemmen, vetlelemmen og storelemmen - som tilsvarer "rommet som trappa går opp til i andre etasje", "det vesle rommet i andre etasje" og "det store rommet i andre etasje". Storelemmen er eit ganske stort rom, omlag 20 kvadratmeter, og planen er at det skal verte master bedroom med bad vegg i vegg og utgang til balkong. No er det slik at verken bad eller balkong er på plass, så me snakkar litt fram i tid før alt er ferdig. Enn so lenge skal i allefall storelemmen få ei real oppvøling! Når huntonittplatene forsvinn vert tømmerveggane synlege. Diverre har det vore vasslekkasje på to ulike plassar: Der vindauget no er og i det eine hjørnet inne i rommet. Men dersom me byter ut vindauget med balkongdør, og set opp eit høvande skap borti kroken, vert skadane skjult og ute av verda! Tji-hi!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar